REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE ‘‘Bun e ce iti face bine!’’

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
‘‘Bun e ce iti face bine!’’

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Prezenta activitate promotionala ‘‘Bun e ce iti face bine!’’(denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de S.C. Danone – Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L. (denumita in continuare “Organizatorul”), o societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Soldat Nicolae Canea, nr. 96, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de inmatriculare 8961927, avand notificarea inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3487.

1.2. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.danone.ro/promo. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut, in mod gratuit, prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Carol Knappe, nr. 41, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, cod unic de inregistrare RO25946293, avand notificarea inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 12320, numita in cele ce urmeaza “Agentia” sau ’’Agentia Digitala’’, in calitate de reprezentant al Organizatorului.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul premiilor, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.danone.ro/promo

1.6. Organizatorul si Agentia vor fi numite in continuare impreuna “societatile implicate in organizarea Campaniei”.

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 01 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 31 octombrie 2018, ora 23:59:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data autentificarii respectivelor Acte aditionale.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elemente Campaniei pe parcursul derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care achizitioneaza Produse Participante descrise in Sectiunea 5 in prezentul Regulament, in valoare de minim 10 lei, pe un singur document fiscal, in perioada de Campanie.

4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei;

c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;

e. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a) – d) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

f. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1. La Campanie participa urmatoarele produsele din gama Danone: Danone Natural (Iaurt Natural de Baut 490g, Iaurt Natural de Baut 350g, Iaurt 1,8% grasime 100g, Iaurt 1,8% grasime 360g, Iaurt Natural 3,5% grasime 390g, Iaurt Natural 3,5% grasime 130g), Danone Delicios (Iaurt Delicios Banane 125g, Iaurt Delicios fructe de padure 125g, Iaurt Delicios capsuni 125g, Iaurt Delicios biscuiti 125g, Iaurt Delicios visine 125g, Iaurt Delicios caise 125g, Iaurt Delicios zmeura 125g, Iaurt Delicios fructe de padure 400g, Iaurt Delicios visine 400g, Iaurt Delicios caise 400g, Iaurt Delicios capsuni 400g), Danone de baut cu fructe (Iaurt de baut cu capsuni 280g, Iaurt de baut cu piersici 280g, Iaurt de baut cu mere si pere 280g) si Danone sana/lapte Batut (Lapte batut 490g, Sana 320g, Sana 490g), comercializate/distribuite de catre Societatea Danone-Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L., pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare „Produse Participante”.

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii termeni:

6.1. Website Campanie: www.danone.ro/promo

6.2. Numarul de SMS: 1782 (tarif standard national 0,05 Euro + TVA per SMS in retelele din Romania: Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile Communications si Vodafone Romania.

6.3. Document fiscal: In contextul prezentei Campanii, notiunea de “document fiscal” reprezinta bonul fiscal emis la data efectuarii achizitiei prin care participantul poate face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant, conform mecanismului Campaniei. Documentele fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a intra in posesia premiului, in caz de castig, participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa il prezinte Organizatorului, in original si nedeteriorat, pentru a indeplini procedura de validare finala.

6.4. Numarul si data bonului fiscal: reprezinta datele de participare (identificare) in Campanie, care sunt inscrise via SMS sau prin formularul de participare de pe website-ul dedicat Campanie.

6.5. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un Participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin numarul de telefon folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

6.6. Infoline: 021.589.1782 (numar Digital Cable Systems; tariful de apelare al acestui numar national este la valoare standard nationala in functie de reteaua din care este apelat). Linie telefonica dedicata oferirii de informatii legate de Campanie. Programul este de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00-18:00, cu exceptia sarbatorilor legale si religioase.

6.7. Mecanism: Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze in perioada de desfasurare a Campaniei, Produse Participante in valoare de minim 10 lei pe acelasi bon fiscal si sa trimita, in Perioada Campaniei, numarul si data de emitere a bonului fiscal, prin SMS la numarul de SMS mentionat la art 6.2. sau sa completeze formularul de inscriere in Campanie din cadrul website-ului www.danone.ro/promo. Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial. Informatiile privind numarul si data de emitere a bonului fiscal se regasesc in partea de jos a documentului fiscal, spre exemplificare mai jos:

Mecanismul Campaniei:

Participarea prin SMS

6.8. Pentru a participa la Campanie prin intermediul mecanismului bazat pe trimiterea de SMS-uri, consumatorii trebuie sa trimita, in Perioada Campaniei, numarul si data bonului fiscal, printr-un mesaj text scris (“SMS“), la numarul scurt de SMS.

6.9. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina numarul si data de emitere a documentului fiscal care atesta achizitia de Produse Participante in valoare de minim 10 lei;
b. numarul si data de emitere a bonului fiscal sa fie scrise cu un singur spatiu intre ele, dar fara semne de punctuatie si/sau alte informatii; De exemplu, dar fara a se limita la acestea: „17/09/2018 166” sau „166 17/09/2018” sau „17.09. 166” sau „166 17.09” sau „166 17/09” sau 17/09 166”.
c. SMS-ul sa fie transmis la numarul scurt 1782 in perioada 01 septembrie 2018 ora 00:00:00 – 31 octombrie 2018 ora 23:59:59, inclusiv.

6.10. In cazul in care un participant inscrie doua sau mai multe date de participare, care se regasesc pe doua sau mai multe bonuri fiscale, se va considera ca fiind o singura inscriere valida, iar primele date de participare inscrise (numarul si data primului bon fiscal), vor fi datele dupa care se va identifica inscrierea.

6.11. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia conform art. 6.2. de mai sus.

6.12. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis la numarul 1782 in cadrul prezentei Campanii, Participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la:

a. confirmare ca inscrierea a fost efectuata cu succes;

b. instiintare ca acelasi numar de bon fiscal a mai fost inscris de pe acelasi numar de telefon;

c. instiintare ca participarea de pe numarul de telefon respectiv a fost blocat temporar conform Regulamentului din cauza inscrierilor gresite consecutiv etc.

d. instiintare asupra faptului ca inscrierea este incorecta, in cazul in care aceasta nu contine numarul suficient de caractere.

Participarea prin Website

6.13. Pentru a participa la Campanie prin intermediul Website-ului, sunt necesare urmatoarele actiuni:

a. sa achizitioneze Produse Participante, in valoare de minim 10 lei, pe un singur document fiscal, in Perioada Campaniei, respectiv 01 septembrie 2018 – 31 octombrie 2018 (inclusiv), respectand conditiile de la Sectiunea 5;

b. sa pastreze in original si nedeteriorat documentul fiscal, care dovedeste achizitia Produselor Participante in Perioada Campaniei;

c. sa acceseze site-ul dedicat Campaniei promotionale www.danone.ro/promo in perioada 01 septembrie 2018 – 31 octombrie 2018 (inclusiv) si sa completeze corect formularul de inscriere in Campanie, ce contine urmatoarele campuri:

i. campul obligatoriu corespunzator numarului documentului fiscal care dovedeste achizitia, in Perioada Campaniei, a cel putin un Produs Participant;

ii. campul obligatoriu corespunzator datei documentului fiscal care dovedeste achizitia, in Perioada Campaniei, a cel putin un Produs Participant;

iii. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon, in format national de 10 cifre, la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior pe intreaga durata a prevalidarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a Premiului;

iv. campul obligatoriu corespunzator selectiei modelului de farfurie pe care ti-l doresti.

v. campul obligatoriu corespunzator mesajului personalizat care va fi inscriptionat pe fiecare farfurie din set, in limita a maxim 32 caractere.

vi. obligatoriu sa bifeze ca au luat cunostinta si sunt de acord cu de prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei ‘‘Bun e ce iti face bine!’’!

vii. obligatoriu sa bifeze ’’DA’’ sau ’’NU’’ ca consimt ca datele mele personale completate mai sus sa fie colectate si prelucrate de catre Organizatorul Campaniei Danone P.D.P.A. Romania, prin intermediul Syscom Digital srl, cu scopul inscrierii in Camapanie si pastrate pe o perioada de 3 luni dupa incetarea Campaniei, adica 1 noiembrie 2018-31 ianuarie 2019. Datele castigatorilor se pastreaza pentru o perioada de 5 ani.

d. ulterior completarii campurilor Participantii trebuie sa dea click pe butonul “Trimite”.

6.14. Ulterior completarii formularului si apasarea butonului “Trimite”, participantului ii este afisat printr-un mesaj pop-up, confirmarea transmiterii catre Organizator a inscrierii.

6.15. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane.

6.16. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, Participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.

Alte dispozitii

6.17. Un documentul fiscal inscris in Campanie trebuie sa contina Produse Participante in Campanie in valoare de minim 10 lei.

6.18. Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data datele de identificare (participare) ale unui document fiscal, care face dovada achizitionarii Produsului Participant in valoare de minim 10 lei, indiferent de numarul de Produse Participante achizitionate pe documentul fiscal.

6.19. Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii premiului, de a pastra documentul fiscal al Produsului Participant, ce contine datele de participare inscrise si extrase castigatoare, in original si nedeteriorat, care dovedeste achizitionarea Produsului Participant, pana la validarea finala si intrarea in posesie a premiului oferit de catre Organizator.

6.20. In Campanie nu se accepta mesajul personalizat care contine injurii, jigniri la adresa persoanelor sau diverselor minoritati etnice, religioase si/ sau sexuale sau de natura sa aduca prejudicii. De asemenea, Organizatorul isi atribuie dreptul de a nu accepta mesajele personalizate care nu intrunesc limita bunului simt, aceasta fiind stabilita de catre Organizator, conform standardelor brandului care il reprezinta. In acesta situatie, castigatorul va putea sa schimbe mesajul personalizat o singura data, in caz contrat premiul se invalideaza.

6.21. In cazul in care un participant acumuleaza 5 (cinci) incercari de inscriere invalide/gresite consecutiv pe toata durata Campaniei, indiferent daca inscrierile se efectueaza prin SMS sau prin WEB sau folosind ambele canale, are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat.

6.22. O noua acumulare, dupa deblocare, de 5 (cinci) incercari de inscriere invalide/gresite consecutiv pe toata durata Campaniei, indiferent daca inscrierile se efectueaza prin SMS sau prin WEB sau folosind ambele canale, are ca rezultat blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

6.23. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.24. Persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale poate efectua in cadrul prezentei Campanii, cel mult 4 (patru) inscrieri valide pe zi, insa fiecare inscriere trebuie sa fie facuta cu date de participare diferite, adica 4 (patru) documente fiscale diferite. Incepand cu a 5-a (cincea) inscriere din aceeasi zi, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie in ziua respectiva si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare in ziua respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate, insa se poate inscrie in ziua urmatoare. Fiecare inscriere trebuie sa respecte Regulamentul Oficial, iar datele fiecarui document fiscal se pot inscrie in Campanie o singura data.

6.25. Pe intreaga durata a Campaniei, un Participant unic identificat prin acelasi numar de telefon si/sau datele sale personale (nume, prenume), poate castiga 1 (un) singur premiu zilnic tip A si 1 (un) singur premiu tip B, asa cum sunt descrise premiile in sectiunea 7. Premiile si valoarea acestora, cu participari valide diferite.

6.26. Fiecare inscriere trebuie sa respecte Regulamentul Oficial, iar datele de participare ale fiecarui document fiscal se poate inscrie in Campanie o singura data.

6.27. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun consumator ori se inscriu/participa mai putin participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.28. Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: mobisite, aplicatie smartphone etc. Aceste noi canale vor contine formular electronic de inscriere similar celui existent pe pagina de Campanie , iar aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, coduri bonus etc.

6.29. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu datele documentul fiscal a mai fost inscries in Campanie anterior, datele documentului fiscal sunt gresite, incomplete sau incorecte etc.), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:
a. Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 2 zile lucratoare de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a documentului fiscal revendicat care atesta achizitia Produsului Participant aflat in discutie. Participantul poate face dovada detinerii documentului fiscal revendicat prin expedierea acestuia prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea “pentru Campania promotionala – ‘‘Bun e ce iti face bine!’’.
b. In cazul in care datele documentul fiscal revendicat in cadrul reclamatiei au mai fost inscrise anterior in Campanie de un alt participant, pentru a se putea face validarea participantului ce a achizitionat in realitate si in mod corect Produsul Participant si a facut inscrierea in Campanie corect, Agentia Digitala il va contacta si pe participantul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 2 zile lucratoare de la data contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii documentului fiscal pe care se afla datele inscrise in Campanie, pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii documentului fiscal revendicat prin expedierea acestuia in forma fizica, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea “pentru Campania promotionala -‘‘Bun e ce iti face bine!’’ pentru a se putea face verificarea in vederea validarii sale preliminare si introducerea datelor documentului fiscal descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti. Datele de contact specifice vor fi comunicate telefonic participantului in cauza.
c. Procedurile descrise la punctele a. si b. pot fi efectuate initial in forma electronica, pentru a facilita si a grabi tot procedeul. In acest sens Organizatorul poate solicita initial dovada detinerii documentului fiscal in forma electronica, respectiv fotocopii fata verso ale documentului fiscal pe care este tiparit Produsului Participant, care cuprinde datele de identificare (inscrise) dezbatute.
d. In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza prezentarea dovezii detinerii documentului fiscal care atesta achizitia Produsului Participant, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a detinerii documentului fiscal revendicat/inscris prin prezentarea fizica a acestuia.
e. In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii documentului fiscal in termenul mentionat, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea/extragerile ce se efectueaza pana la data primirii efective a doveziilor solicitate.
f. In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea extragerii, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragerea premiului este mai mic de 4 zile lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii documentului fiscal revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.
g. In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de terminarea Campaniei, iar intervalul de timp dintre reclamatie si finalizarea Campaniei este mai mic de 4 zile lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii documentului fiscal revendicat sau se va incerca solutionarea pe cale electronica – email/fax, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa. In aceasta din urma situatie, validarea participarii (daca va fi cazul) nu se va putea face decat dupa ce participantul va face dovada detinerii documentului fiscal, ce contine datele de participare, prin prezentarea fizica a documentului fiscal in cauza.

6.30. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;

b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

d. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra documentelor fiscale ce dovedesc achizitia Produselor Participante, ce contin datele de participare pe baza carora s-au efectuat inscrieri ce au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra docuemntelor fiscale ce dovedesc achizitia Produselor Participante, ce contin datele de participare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari;

e. pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

7.1. Premiile si valoarea acestora. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

a) Premii zilnice tip A: 61 (saizeci si unu) de premii, fiecare premiu constand intr-un un set de 6 farfurii personalizate. Valoarea individuala a unui premiu zilnic tip Aeste de 679,80 lei, TVA inclus, iar valoarea totala a acestei categorii de premii este de 41.467,80 lei, TVA inclus.

b) Premii zilnice tip B: 610 (sasesutezece) premii, fiecare premiu constand intr-un set de 6 suporturi pentru farfurii. Valoarea individuala a unui premiu zilnic tip B este de 47,70 lei, TVA inclus, iar valoarea totala a acestei categorii de premii este de 29.096,25 lei, TVA inclus.

7.2. Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 70.564,05 lei, TVA inclus.

Procedura de acordare a premiilor Campaniei:

7.3. Premiile tip A si tip B vor fi acordate prin trageri la sorti automate ce se vor efectua de catre Agentie, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata zilnica si vor avea loc in ziua imediat urmatoare a fiecarui interval de extragere zilnic.

7.4. Un “interval de extragere zilnic” este reprezentat de fiecare zi calendaristica, respectiv intervalul orar 00:00:00 si 23:59:59 al fiecarei zile, de luni pana duminica, din Perioada Campaniei. Se vor acorda dupa cum urmeaza:

i. Pentru fiecare zi de campanie se va acorda cate 1 (un) premiu tip A, asadar vor fi 61 zile de Campanie x 1 premiu = 61 de Premii zilnice tip A, pe toata Perioada Campaniei;

ii. Pentru fiecare zi de campanie se va acorda cate 10 (zece) premii tip B, asadar vor fi 61 zile de Campanie x 10 premii = 610 de Premii zilnice tip B, pe toata Perioada Campaniei;

7.5. Extragerile se vor efectua in ziua imediat urmatoare a fiecarei zile a Campaniei. La o tragere la sorti automata pentru premiile zilnice tip A si tip B vor participa toate inscrierile valide efectuate in Campanie in ziua aferenta extragerii respective. Spre exemplu, la tragerea la sorti pentru ziua de 01 septembrie 2018 vor participa toate inscrierile valide efectuate in data de 01 septembrie 2018 intre ora 0:00:00 si ora 23:59:59, iar extragerea va fi efectuata in data de 02 septembrie 2018.

7.6. Pentru fiecare premiu oferit in fiecare interval de extragere zilnic din cadrul acestei Campanii se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare potential castigator.

7.7. Participarile valide dintr-un anumit interval de extragere pentru Premiul zilnic participa la tragerea la sorti aferenta acelui interval de extragere, acestea nemaifiind introduse in nicio alta baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu.

7.8. Dupa fiecare interval de extragere zilnic, baza de date de inscrieri pentru urmatoarea tragere la sorti se va reseta in asa fel incat la tragerea la sorti urmatoare sa participe doar inscrierile efectuate in intervalul de timp succesiv, conform Regulamentului.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

8.1. Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicarea telefonica, prevalidarea electronica si validarea finala. Neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a oricarei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

Revendicarea telefonica:

8.2. Dupa extrageri, potentialii castigatori vor fi contactati de catre Agentie, in termen de 3 (trei) zile lucratoare, pe numarul de telefon cu care s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare, in vederea revendicarii premiului castigat. Agentia va efectua maxim 3 apeluri in acest termen, iar in cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire etc.), sau in timpul apelului telefonic nu poate confirma participarea in Campanie, acesta va fi invalidat.

8.3. Potentialii castigatori invalidati nu vor beneficia de nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.4. In vederea revendicarii premiului, potentialului castigator i se va solicita:

a) sa confirme participarea sa in Campanie;

b) agentia va informa potentiatul castigator cu privire la scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru validarea si atribuirea premiului si vor fi stocate in concordanta cu legile locale fiscale. Participantul trebuie sa isi ofere acordul in caz contrar premiul nu poate fi revendicat si, deci, va fi invalidat.

c) sa confirme ca detine in original si nedeteriorat documentul fiscal ce are tiparit numarul cu care a efectuat participarea extrasa castigatoare;

d) sa comunice daca este/nu este angajatul uneia din companiile implicate in organizarea Campaniei mentionate in Regulamentul Oficial sau ruda de gradul I cu o persoana angajata la una din companiile respective;

e) in cazul castigatorilor care au participat prin SMS, sa comunice mesajul personalizat, iar in cazul castigatorilor care au participat prin website, sa confirme mesajul personalizat inscris in formularul de participare din cadrul website-ului www.danone.ro/promo;

f) sa comunice urmatoarele date personale: nume si prenume, data nasterii si adresa de livrare a premiului prin curier.

8.5. In cazul in care pasul de revendicare nu a fost indeplinit cu succes de catre potentialul castigator, mai exact art. 8.4. nu a fost indeplinit integral, premiul va fi invalidat, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor descrise in Regulament.

8.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor documentul fiscal ce are tiparite datele de participare extrase castigatoare, in original si nedeteriorat. Neindeplinirea acestei conditii duce la invalidarea premiului, totusi decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

8.7. In situatia in care au fost respectate toate prevederile Regulamentului Oficial, mai exact etapa de revendicare a fost indeplinita cu succes de catre potentialul castigator, se va trece la etapa de prevalidarea electronica.

Prevalidarea electronica:

8.8. In apelul de revendicare telefonica descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator, ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail sau fax (coordonate comunicate exclusiv potentialului castigator in momentul in care are loc revendicarea telefonica) in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii telefonice, urmatoarele:

a. Castigatorii de premii zilnice tip A si tip B trebuie sa trimita o fotocopie lizibila a documentului fiscal in original, complet si nedeteriorat, pe baza caruia s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare;

b. Castigatorii de premii zilnice tip A trebuie sa trimita o fotocopie lizibila a actului de identitate, pentru ca Organizatorul sa poata indeplini obligatiile fiscale in numele acestuia;

8.9. Dupa ce Organizatorul intra in posesia documentelor solicitate mai sus, iar acestea respecta Regulamentul Oficial al Campaniei, premiul va fi considerat prevalidat.

8.10. In cazul in care Organizatorul, prin intermediul Agentiei, nu intra in posesia documentelor solicitate in cadrul art. 8.8., premiul va fi invalidat, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor descrise in Regulament.

8.11. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date cu caracter personal si acordul in vederea colectarii si prelucrarii lor, sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.

Validarea finala:

8.12. In cazul tuturor potentialilor castigatori, validarea finala va avea loc in momentul livrarii premiului prin intermediul curierului in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa de livrare indicata de potentialul castigator in pasul de revendicare telefonica.

8.13. In cazul tuturor premiilor Campaniei, curierul confrunta datele mentionate de Organizator, prin intermediul Agentiei, in Procesul Verbal de validare finala si atribuire a premiului cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si datele de identificare extrase castigatoare de pe documentul fiscal, care dovedeste achizitionarea Produsului Participant. Potentialii castigatori de premiu zilnic tip A au obligatia sa predea curierului bonul fiscal ce are tiparite datele cu care a fost efectuata inscrierea castigatoare, in original si nedeteriorat, in caz contrar acestia vor fi invalidati si nu vor putea intra in posesia premiului. Daca aceste date corespund si daca potentialii castigatori de premiu zilnic tip A predau curierului bonul fiscal in original si nedeteriorat, curierul va preda premiul potentialului castigator, iar cei doi vor semna Procesul Verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitare de reprezentant al Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate si mentionate in Procesul Verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau documentul fiscal care dovedeste achizitionarea Produsului Participant prezentat, sau potentialul castigator de premiu zilnic tip A nu prezinta deloc si nu preda curierului, in calitate de reprezentant al Organizatorului, documentul fiscal declarat castigator solicitat, care dovedeste achizitionarea Produsului Participant, conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita tuturor potentialilor castigatori, prin intermediul curierului, prezentarea documentului fiscal pe care se afla tiparite datele extrase castigatoare, in original si nedeteriorat, sau chiar predarea respectivului document fiscal, in caz contrar potentialul castigator este invalidat.

8.14. Expedierea premiilor Campaniei se va face prin curier, prin grija directa a reprezentantilor Organizatorului, in termen de maxim 40 de zile lucratoare din momentul validarii finale, in baza semnarii unui proces verbal de predare – primire semnat de catre castigator. Procesul verbal se va semna in doua exemplare: unul pentru castigator si unul pentru Organizator.

Alte clauze referitoare la acordarea premiilor:

8.15. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul Participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.16. Premiile acordate in aceasta Campanie, potrivit Regulamentului Oficial, nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuiere a premiului. Premiul respectiv se va atribui participantilor extrasi ca si rezerve sau dupa caz va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.17. Organizatorul nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au comunicat o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la pasul de revendicare pentru livrare, iar din aceste motive nu pot intra in posesia premiului si nici nu este obligat sa efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la o alta adresa.

8.18. Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea sau partial, unei alte persoane.

8.19. In cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

8.20. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei si nu pot fi inlocuite cu alte beneficii.

8.21. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date cu caracter personal si acordul in vederea colectarii si prelucrarii lor, sunt conditii obligatorii de validare a castigatorului. Numele castigatorilor vor fi afisate in cadrul website-ului www.danone.ro/promo, fara a depasi termenul de 30 zile calendaristice din momentul stabilirii calitatii de castigatori finali.

8.22. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate comunicarile ce se vor derula intre reprezentantii Organizatorului si potentialii castigatori vor fi inregistrate si stocate.

8.23. In situatia in care castigatorul isi va exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, reprezentantii Organizatorului vor pune la dispozitia acestuia un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul sau, castigatorul are obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau adresa de e-mail unde poate primi corespondenta.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL CAMPANIEI

9.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului www.danone.ro/promo sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

9.2. Organizatorul Campaniei si Agentia:

a. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului;

b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea documentului fiscal care dovedeste achizitionarea Produsului Participant, ce are tiparite datele de participare in baza carora Participantii au efectuat o inscriere;

c. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.

9.3. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

9.4. Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia premiului.

9.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta Participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

9.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

9.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

9.8. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

9.9. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului premiul astfel obtinut sau de a solicita restituirea premiului sau a contravalorii premiului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

9.10. Dupa inmanarea premiului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de premiul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

9.11. In situatia in care exista participanti care intampina probleme de inregistrare in Campanie prin intermediul website-ului www.danone.ro/promo, acestia pot apela infoline-ul Organizatorului de luni pana vineri, de la ora 09:00 la ora 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), la numarul de telefon cu tarif standard (021)528.88.58 (tariful de apelare al acestui numar national este la valoare standard nationala in functie de reteaua din care este apelat).

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare (”Legea nr. 677/2001”), si incepand cu 25 mai 2018, Regulamentului general privind protectia datelor 95/46/CE (”GDPR”), Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

11.2. Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, prelucreaza datele cu caracter personal enumerate in art. 11.3. de mai jos, ce sunt furnizate direct de catre participanti in vederea participarii la Campania promotionala, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea urmatorul scop: organizarea si desfasurarea Campaniei ‘‘Bun e ce iti face bine!’’ (”Campania”) bazata pe inscrierea participantilor pe website-ul Campaniei, in urma caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate la art. 7.1.;

11.3. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizarii si defasurarii Campaniei ‘‘Bun e ce iti face bine!’’bazata pe inscrierea participantilor pe website-ul Campaniei, in urma caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate la art. 7.1., Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal (”Datele Personale”): nume, prenume, ziua nasterii, luna nasterii, anul nasterii, adresa de email, numar de telefon, adresa participantului. Aceste Date Personale sunt furnizate de participant prin intermediul formularului electronic de inscriere in Campanie (nume, prenume, numarul de telefon, adresa de e-mail) si a chestionarului telefonic in etapa de revendicare premiu a Campaniei, in lipsa furnizarii acestor date neputand beneficia de premiile Campaniei.

11.4. Temeiul prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in baza urmatorului temei: Pentru scopul de organizare si defasurare a Campaniei ‘‘Bun e ce iti face bine!’’astfel cum sunt acestea detaliate in cuprinsul acestui regulament in temeiul consimtamantului dumneavoastra exprimat de dumneavoastra la inscrierea in campanie.

11.5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campania ‘‘Bun e ce iti face bine!’’direct de la acestia prin completarea (i) formularului electronic de inscriere in Campanie si (ii) prin chestionarul telefonic in etapa de revendicare premiu a Campaniei.

11.6. Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfasurarea activitatilor Organizatorului si pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele participantilor cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator: pentru indeplinirea scopului de organizare si defasurare a Campaniei datele participantilor vor fi colectate prin intermediul Agentiei Digitale care le va trimite cate S.C. Danone – Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L. in vederea prelucrarii acestora in scopurile mentionate in prezentul regulament. Datele vor fi stocate pentru o durata de maxim 3 luni care incepe sa curga la finalizarea campaniei, cu exceptia castigatorilor ale caror date cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de 5 ani, in deplina conformitate cu legislatia fiscala. Pentru transmiterea catre situatia in care vom fi obligati de lege sau de o autorite de reglementare vom divulga datele dumneavoastra cerute de respectiva reglementare catre autoritati publice.

11.7. Durata prelucrarii. Pentru indeplinirea scopului de organizare si defasurare a Campaniei ‘‘Bun e ce iti face bine!’’ datele vor fi prelucrate pana la data la care participantul isi retrage consimtamantul cu privire la prelucrare sau pe o durata de maxim 3 luni daca nu intervine o astfel de retragere a consimtamantului. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate exclusiv pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar Organizatorul va evalua in mod periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date. Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi sterse din baza de date Danone si ale furnizorilor determinati prin prezentul regulament carora Danone le-a transmis datele (ex. Agentia Digitala).

11.8. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.

11.9. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor participantilor in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului;

d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;

e) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului;

f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;

g) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

i) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.
Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment pe website-ul http://www.danone.ro/sesizari-gdpr

11.10 Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare sau orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa acceseze website-ul http://www.danone.ro/sesizari-gdpr

SECTIUNEA 12. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZATOARE

12.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile/prevalidarile facute pe baza unor documente fiscale care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si inscrieri ce au fost transmise prin formular electronic disponbil pe www.danone.ro/promo in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

12.2. Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.danone.ro/promo.

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 15 noiembrie 2018 (inclusiv).

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

a. pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala;

b. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

c. tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

e. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei, www.danone.ro/promo. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

16.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentie, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui notar public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Organizator,
Danone – Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L.
prin imputernicit
Syscom Digital S.R.L.