REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “DANONE – RAZUIESTE SI CASTIGA”

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DANONE
“DANONE – RAZUIESTE SI CASTIGA”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Campania publicitara “DANONE – RAZUIESTE SI CASTIGA “ (“Campania”) este organizata si desfășurata de către C. Danone-Producție si Distribuție de Produse Alimentare S.R.L. (denumita in continuare “Organizatorul), o societate comerciala din Romania, cu sediul in Romania, București, sector 2, Str. Soldat Nicolae Cânea nr. 96, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de înmatriculare 8961927, având număr de operator de date personale 3487.
 • Participanții la Campanie sunt obligați sa respecte termenii si condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
 • Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislației aplicabile in Romania, pe www.carrefour.danonino.ro de asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricărui consumator (i) poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin posta, in atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfășurare a Campaniei.
 • Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări sa intre in vigoare numai după anunțarea in mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum si prin notificarea autorităților competente, după caz, daca modificările efectuate necesita o astfel de notificare.
 • Mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derulării Campaniei si managementul câștigătorilor vor fi implementate, realizate si operate prin intermediul C. FIELD STAR S.R.L. cu sediul in Șoseaua Iancului, nr 4, bloc 113A, ap 51, sector 2, București, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J/40/9824/2003, Cod unic de înregistrare RO 15600992, denumita in continuare “Agenția”.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 • Campania este organizata si se desfășoară la nivel national, in toate locațiile Kaufland, denumite in continuare „Magazine Participante”.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 • Campania se va desfășura in perioada: 17 Octombrie – 23 Octombrie 2018 in locatiile Kaufland, începând cu ora 00:00 inclusiv, pana la ora 24:00 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
 • Campania se va desfășura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulări acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJELE PARTICIPANTE)

 

Mărcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante”, sunt produsele din gama Danone: DanoneNatural (Iaurt Natural de Baut 490g, Iaurt Natural de Baut 350g, Iaurt 1,8%grasime 100g, Iaurt 1,8% grasime 360g, Iaurt Natural 3,5% grasime 390g,Iaurt Natural 3,5% grasime 130g), Danone Delicios (Iaurt Delicios Banane125g, Iaurt Delicios fructe de padure 125g, Iaurt Delicios capsuni 125g,Iaurt Delicios biscuiti 125g, Iaurt Delicios visine 125g, Iaurt Delicioscaise 125g, Iaurt Delicios zmeura 125g, Iaurt Delicios fructe de padure400g, Iaurt Delicios visine 400g, Iaurt Delicios caise 400g, Iaurt Delicioscapsuni 400g), Danone de baut cu fructe (Iaurt de baut cu capsuni 280g,Iaurt de baut cu piersici 280g, Iaurt de baut cu mere si pere 280g) siDanone sana/lapte Batut (Lapte batut 490g, Sana 320g, Sana 490g),comercializate/distribuite de catre Societatea Danone-Productie siDistributie de Produse Alimentare S.R.L., pe teritoriul Romaniei,

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 • Campania este deschisa participării persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniți la data începerii Campaniei, cetățeni romani sau cetățeni străini, rezidenți in Romania, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporara, in Romania. Toate condițiile enumerate trebuie îndeplinite la data începerii Campaniei.
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:
  1. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului;
  2. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Agenției;
  3. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Magazinelor Participante;
  4. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului in care sunt alocați acești prepuși;
  5. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricăror imobile/locații in cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec in imobilele/locațiile in cadrul cărora organizatorul își desfășoară activitatea;
  6. membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a. – g. de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/sora);
  7. persoanele a căror vârsta este mai mica de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni înscrierea in Campanie a persoanelor cu vârsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.

 

6.1. Premiile si valoarea acestora. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

 1. a) Premii zilnice tip A: 10 (zece) premii, fiecare premiu constand intr-un un set de ceai de portelan 2 in 1 personalizat (pot 350ml, cana 270ml). Valoarea individuala a unui premiu zilnic tip A este de 88.36 lei, TVA inclus, iar valoarea totalaa acestei categorii de premii este de 883.6 lei, TVA inclus.
 2. b) Premii zilnice tip B: 200 (douasute) de premii, fiecare premiu constand intr-o lingurita desert din otel inoxidabil cu logo Danone (lungime 16 cm). Valoarea individuala a unui premiu zilnic tip B este de 8.6 lei, TVA inclus, iar valoarea totala a acestei categorii de premii este de 1720 lei, TVA inclus.

 

6.2. Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 2603.6 lei, TVA inclus.

 

6.3.     Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI REVENDICAREA PREMIILOR

 

7.1.      Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie sa îndeplinească următoarele criterii:

 1. Sa îndeplinească condițiile de participare stipulate in secțiunea 5 a prezentului Regulament Oficial;
 2. Sa achiziționeze din Magazinele Participante menționate in Secțiunea 2 a prezentului Regulament, orice produs Danone mentionat in Sectiunea 4 a prezentului regulament denumit in continuare Produs Participant;
 3. Participantul trebuie sa aschizitioneze cel putin unul dintre produsele participante, sa razuiasca tichetul atasat de pot-ului de iaurt si afla pe loc daca au castigat unul dintre premiile Campaniei.
 4. Dupa achitarea produselor participante, Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii premiului, de a pastra documentul fiscal in original si nedeteriorat, care dovedeste achizitionarea Produselor Participante, dar si tichetul castigator, pana la intrarea in posesie a premiului.

Bonurile fiscale înscrise in Campanie trebuie sa fie emise in Perioada Campaniei, respectiv 17 – 23 Octombrie 2018.

 1. Pentru a isi revendica premiul, fiecare castigator trebuie sa sune in perioada 24 Octombrie – 7 Noiembrie, la numarul de infoline 021.2723208 (numar cu tarif normal stabilit de retelele de telefonie fixa sau mobila, apelabil din orice retea) intre orele 9:00 a.m. – 17:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia zilelor libere legale si a sarbatorilor legale.
 2. Dupa perioada mentionata la art. 7 alin. (1) lit. f, orice castigator va suna la numarul de infoline pentru a anunta castigul, va fi declarat invalid, iar premiul va ramane in posestia Organizatorului.
 3. Fiecare castigator va trebui sa furnizeze, in termen de 5 zile calendaristice de la momentul contactarii de catre reprezentantul infoline, bonul cu care s-au inscris la concurs si tichetul castigator, pentru validare.
 4. Pentru livrarea premiului, castigatorul trebuie sa furnizeze adresa de livrare, prin intermediul trimiterii unui e-mail la adresa de e-mail mentionata de reprezentantul infoline. Mail-ul va contine o poza a bonului fiscal desemnat castigator, impreuna cu adresa de livrare si datele personale (Nume, Prenume). Corectitudinea adresei de livrare solicitata de catre Reprezentantul infoline si transmisa de castigator, prin intermediul e-mail-ului, este responsabilitatea exclusiva a castigatorului.
 5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu imposibilitatea intrarii in posesia premiului/premiilor.
 6. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor/ documentelor fiscale pe baza carora s-au efectuat inscrieri ce au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor/ documentelor fiscale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.

7.2       Câștigătorii nu au posibilitatea  de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

 

7.3 Expedierea premiilor Campaniei se va face prin curier, prin grija directa a reprezentantilor Organizatorului, in termen de maxim 40 de zile lucratoare din momentul validarii finale, in baza semnarii unui proces verbal de predare – primire semnat de catre castigator. Procesul verbal se va semna in doua exemplare: unul pentru castigator si unul pentru Organizator.

 

SECTIUNEA 8. ERORI SI BONURI FISCALE  NECORESPUNZATOARE

 

 • Participarea la Campanie sau revendicările făcute pe baza unor bonuri fiscale care fac parte din alte campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale bonurilor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrării acestora sau înscrierile in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
 • Organizatorul, Agenția si vânzătorii cu amănuntul ai Produselor Participante sau afiliații acestora nu vor fi răspunzători pentru erori de imprimare sau alte erori privind bonurile fiscale, precum si pentru elemente componente necorespunzătoare.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

 

 • Organizatorul si societățile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o răspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra Produselor Participante. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale aferente Produselor Participante câștigătoare nu va influenta acordarea premiului de către Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevăzute de prezentul Regulament Oficial.
 • Prin participarea la Campanie, toți participanții si eventualii câștigători sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerințelor si condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personala si exclusiva a participanților si eventualilor câștigători.
 • Organizatorul si societățile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligație de a întreține corespondenta cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul Campaniei si societățile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu își asuma răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:
 • Codurile bonurilor fiscale înscrise in afara perioadei de desfășurare a Campaniei sau pe un alt website;
 • Eventualele situații ce pot deriva din încercările de înscriere in prezenta Campanie cu bonuri din alte campanii anterioare și/sau in desfășurare;
 • Situațiile in care consumatorii achiziționează in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.
  • Organizatorul își rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfășoară înscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, înscrierile respective vor fi anulate.
  • Organizatorul își rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.
  • Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria răspundere ca a luat la cunoștința, si este de acord cu, următoarele:
   1. Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconforma cu realitatea;
   2. Participantul declara ca nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care sa facă imposibila utilizarea premiilor;
   3. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății si integrității sale corporale, si/sau a celor din jur;
   4. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în condițiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.
  • Organizatorul și societățile comerciale implicate in Campanie:
 1. nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câștigător;
 2. sunt exonerați de către câștigători, acordul de voința al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătura cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale si/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 1. nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți in legătura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

 

 • Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile oferite.
 • Agentia va plati contributiile fiscale aferente premiilor conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Daca este cazul, orice alte taxe sau cheltuieli sunt in sarcina participantilor.

 

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

11.1.    Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, Agenția și societățile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte privirile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

11.2.    Organizatorul și Agenția acționează în calitate de operatori asociați conform art. 26 din GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate  de regulile descrise în acest Regulament.

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor câștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare .
 2. soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);
 3. activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația fiscală).

 

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal

 

Organizatorul  poate dezvălui datele  cu caracter personal către:

 

 • partenerii sai, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite (cum ar fi Agenția), notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei);
 • furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing – agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,
 • autorități publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

 

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datele cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

 

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia.

 

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Până la data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de și le sunt recunoscute drepturile aplicabile conform Legii nr. 677/2001.

 

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;
 2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 3. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
 1. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.
 2. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:
  • în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea datelor în cauză;
  • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;
  • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
 3. Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV).  Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

 

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) – f) de mai sus, persoanele vizate puteți contacta utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență: București, sector 2, Str. Soldat Nicolae Cânea nr. 96 (recepție parter Danone-Producție și Distribuție de Produse Alimentare SRL)

Email: contact@campaniedanone.ro

 

 1. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile, la:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

 • Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea campaniei va fi publicata pe danone.ro.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

 • Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanți se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din București.

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

 

 • Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forța majora înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
 • Daca o situație de forța majora împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada in care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata. Daca va invoca forța majoră, Organizatorul este obligat sa comunice participanților la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forța majoră.
 • În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forța majora următoarele evenimente:
 • pierderea bazelor de date care conțin numerele de telefon înscrise in Campanie;
 • avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
 • tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 • orice reglementare care poate apărea ulterior intrării in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
 • Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

SECTIUNEA 15. SESIZARI

 

 • În vederea sesizărilor de orice natura, Participanții la Campanie pot depune reclamații in scris la adresa de e-mail contact@campaniedanone.ro

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 • Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament Oficial.
 • Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe danone.ro sau poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin posta, in atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.
 • Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de către Agenție, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, așa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.