Regulamentul oficial al campaniei “3 AMBALAJE AI RECICLAT SI PE LOC ESTI PREMIAT“

Desfășurat în perioada 29.07.2020 – 31.12.2020

Art. 1.  ORGANIZATORUL  ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

 • Organizatorii campaniei ”3 AMBALAJE AI RECICLAT ȘI PE LOC EȘTI PREMIAT“ sunt:
 • REWE (ROMÂNIA) SRL, cu sediul social în Com. Ştefăneştii de Jos, str. Bușteni, Nr. 7, Judeţul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/886/2005, Cod Unic de Înregistrare 13348610, reprezentată legal prin administrator, Daniel Gross, (REWE)
 • DANONE – PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL, cu sediul social în București, Str. Nicolae Canea, nr. 96, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului jub nr J40/9619/1996, Cod Unic de Înregistrare RO8961927, reprezentată legal prin administrator Natalia Gelshtein-Kiss, (DANONE PDPA SRL) denumiți în continuare “Organizatorii”,

Organizatorii vor fi sprijiniți în organizarea campaniei de către Partenerii săi menționați în prezentul Regulament. Cu excepția prevederilor legale din materia protecției datelor cu caracter personal, partenerii nu au nicio răspundere în ceea ce privește desfășurarea campaniei, Organizatorii își asumă responsabilitatea pentru implementarea și desfășurarea campaniei conform legislației în vigoare și a condițiilor agreate cu fiecare dintre Partenerii săi.

Toate solicitările participanților în campanie sau a solicitărilor persoanelor interesate în legătură cu Campania ”3 AMBALAJE AI RECICLAT ȘI PE LOC EȘTI PREMIAT” vor fi adresate Organizatorilor la adresele  contact@penny.ro sau comunicare.ro@danone.com.

 • Partenerii campaniei ”3 AMBALAJE AI RECICLAT ȘI PE LOC EȘTI PREMIAT” sunt:
 • Tetra Pak România SRL, cu sediul social în București, Str Gara Herăstrău 4D, clădirea C, et 7, Green Court, Sector 2, cod poștal 020334, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J40/3129/1993, Cod Unic de Înregistrare RO 3210430, reprezentată legal prin administrator Cătălina Mariana Siriteanu,
 • VRANCART S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Adjud, Jud. Vrancea, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. de ordine J39/239/1991, cod unic de înregistrare RO 1454846, reprezentată prin dl Ionel – Marian Ciucioi, în calitate de Director General, denumiți în continuare „Partenerii”,
 • Campania se va derula cu respectarea prevederilor legale și a dispozițiilor cuprinse în prezentul Regulament. Termenii şi condiţiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii, aşa cum sunt prezentate mai jos. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul printr-un act adițional scris, oricând pe perioada de derulare a campaniei, aducând în prealabil la cunoştinţa publicului acest lucru.
 • Mecanismul campaniei este realizat de către REWE (ROMÂNIA) SRL și DANONE PDPA SRL. Decizia de derulare a campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament, este finală și obligatorie pentru participanți. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației în vigoare pe teritoriul României. Orice modificare a Regulamentului se va realiza prin act adițional publicat cu 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor aduse, data publicării fiind dată intrării în vigoare a modificărilor.

Art. 2.      DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1       Campania ”3 AMBALAJE AI RECICLAT ȘI PE LOC EȘTI PREMIAT “ se va desfăşura în perioada 29.07.2020 – 31.12.2020, în magazinele PENNY participante, menționate în lista de mai josîn intervalul orar de funcționare al fiecărui magazin în parte.

4471    PIPERA – Bdul Pipera, Nr. 2H, Oraș Voluntari, ILFOV
4328    BUCUREȘTII NOI – Bd. Bucureștii Noi, nr. 27-28, Sector 1, București
4522    BUFTEA 2 – Sos. București  – Targoviște, nr.139, Buftea, ILFOV
4571    CHIAJNA – Str. I.L. Caragiale, nr. 11B, ILFOV
4568    OTOPENI – Stradă 23 August Nr. 234-238, Otopeni, ILFOV

ART. 3.      PRODUSELE PARTICIPANTE (MĂRCI ŞI AMBALAJE)

3.1   La Campania ”3 AMBALAJE AI RECICLAT ȘI PE LOC EȘTI PREMIAT“ vor participa exclusiv produsele menționate mai jos în toate Magazinele PENNY participante menționate la Art. 2, sub următoarele denumiri:

 • Activia de băut natur 320g
 • Activia de băut căpșuni/kiwi 320g
 • Activia de băut fructe de pădure 320g
 • Activia de băut Rodie/zmeură 320g
 • Activia de băut fibre 320g
 • Danone Sana 320g

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La Campania ”3 AMBALAJE AI RECICLAT ȘI PE LOC EȘTI PREMIAT“ are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârstă minimă de 18 (optsprezece) ani împliniți la dată începerii campaniei, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România (în continuare „Participanții”). Toate condițiile enumerate trebuie îndeplinite la dată începerii Campaniei. Această campanie este valabilă și pentru angajații PENNY și DANONE care pot beneficia de avantajele ei în calitate de clienți, și care îi îndeplinesc condițiile.

4.2 Participarea la această campanie are valoare de acceptare integrală, expresă şi liber consimţită de către participanți a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 Persoanele juridice nu pot participa la această campanie.

ART. 5. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA

5.1 În cadrul Campaniei se vor acorda următoarele premii: 250 de vouchere pentru deducerea cu 100% a unui articol Activia de băut natur 320g la un bon fiscal de 10 lei

5.2 Valoarea brută comercială totală a premiilor oferite în cadrul prezenței Campanii este de 15.000 lei (TVA inclus).

5.3 Premiile acordate nu pot fi cedate, nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

ART. 6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

6.1 Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Să îndeplinească condițiile de participare stipulate în secțiunea 4 a prezentului Regulament Oficial;
Să returneze 3 ambalaje din cele ale produselor Danone participante, menționate la punctul 3 din prezentul Regulament, în perioada de desfășurare a Campaniei.
Returnarea, în condițiile anterior stipulate a 3 ambalaje ale produselor Danone, de tip Tetra Pak, face înscrierea automată în campanie.

6.2 Mecanismul prezenței campanii se va desfășura conform următorilor pași:

Pasul 1 – Clientul trebuie să returneze 3 ambalaje Danone, tip Tetra Pak . Ambalajele returnate pot lipsi din sortimentatia permanentă Penny, dar sunt eligibile – se acceptă toate ambalajele produselor Danone, de tip Tetra Pak – sana, iaurt de băut – branduri Danone, Activia, din cele enumerate la punctul 3.1; convenționale sau ecologice.
Pasul 2: Responsabilul cu securitatea din magazin validează primirea a 3 ambalaje eligibile Danone, tip Tetra Pak și se asigura că acestea au fost depozitate în containerul special amenajat pentru campanie.
Pasul 3: Responsabilul cu securitatea din magazin, oferă un voucher clientului care a returnat 3 ambalaje, și înscripționează voucherul cu un sticker cu data curentă. Clientul și angajatul completează un proces verbal ce conține și declarația de confidențialitate din partea PENNY.
Pasul 4: Voucherul primit poate fi utilizat conform perioadei menționate pe spatele acestuia. Voucherul de cumpărături este valabil în magazinele PENNY partenere până la 31.12.2020, pentru toate produsele exceptând băuturile alcoolice și țigările.
Pasul 5: La următoarea sesiune de cumpărături, clientul achiziționează de la raft un produs Activia de băut natur 320g, ajunge la casă de marcat astfel încât casierul să scaneaze produsele de pe bandă, inclusiv produsul Activia de băut natur 320g, iar dacă valoarea bonului este de minim 10 lei, clientul prezintă voucherul casierului care urmează să îl scaneaze, astfel clientul primind produsul Activia de băut natur 320g în schimbul voucher-ului astfel prezentat.
Pasul 6: Clientul trebuie să prezinte voucher-ul casierului, în vederea scanării, înainte de închiderea bonului fiscal.
Pasul 7: Fiecare voucher va fi reținut la casă de marcat în vederea justificării bonului fiscal ce conține un produs neachitat cu cash/card/tichete de masă.
NU SE POT cumula pe același bon fiscal mai multe vouchere.

Ambalajele predate de consumatori în magazine sunt preluate de către Vrancart în vederea reciclării.

6.4. Câștigătorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

ART. 7. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1.   Prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

7.2.   Organizatorii și partenerii implicați în organizarea prezenței Campanii, nu au nicio obligăție de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorilor cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

7.3.  Organizatorul și societățile implicate în Campanie:

 • nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câștigător;
 • sunt exonerați de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 • nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

ART. 8. TAXE ȘI IMPOZITE

8.1.    REWE se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul aferent premiilor acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Suplimentar față de impozitul cu reținere la sursă aplicabil pentru premiile obținute, dacă este cazul, orice alte obligații de natură fiscală în legătură cu acestea, dacă există, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului. De la dată la care câștigătorul intră în posesia premiului acordat în cadrul Campaniei, toate cheltuielile legale aferente acestui premiu revin câștigătorului respectiv.

ART. 9.FINALIZAREA CAMPANIEI

9.1.    Prezența campanie se desfășoară exclusiv în perioada promoției, exclusiv în magazinele participante și în limita stocului disponibil de produse participante. După epuizarea acestui stoc, organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate față de participanți, însă toate persoanele care au primit voucher, vor putea beneficia de aplicarea reducerii până la sfârșitul campaniei.

9.2   Organizatorii aduc la cunoștință publicului că prezenta Campanie poate înceta în momente diferite în magazinele participante, având în vedere că momentul epuizării produselor participante poate diferi de la un magazin la altul, cu condiția aplicării dispozițiilor art. 6.1 teza finală.

9.3.   Prelungirea Campaniei sau finalizarea acesteia înainte de termenul stabilit se va face prin aducerea la cunoștință publicului a acestui fapt pe site-ul www.penny.ro și www.danone.ro .

ART.10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Singura entitate care va procesa date cu caracter personal este Rewe România.

10.1  Protecția și securitatea datelor sunt foarte importante Rewe. În consecință, prin această secțiune vă informăm cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm cu prilejul acestui Concurs, precum și cu privire la modalitatea de prelucrare a acestora.

10.2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod strict confidențial și în conformitate cu legislația privind protecția datelor și cu prezentul Regulament.

10.3. REWE România S.R.L., cu sediul social în Com. Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni Nr. 7, Județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/886/2005, Cod Unic de Înregistrare 13348610, deține calitatea de operator conform dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal („GDPR”).

10.4. Pentru câștigătorii concursului Rewe România va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal, nume, prenume, semnătură de pe procesul-verbal; în cazul în care câștigătorul este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, se vor colecta și datele reprezentantului legal, inclusiv semnătura acestuia;

Pentru înmânarea premiului, deoarece valoarea premiului depășește 600 de Ron, vor fi colectate și numele și prenumele, adresa și CNP-ul câștigătorului în procesul verbal de predare a premiului. Datele câștigătorilor se vor păstra pe o perioadă de 6 ani în cazul premiilor impozabile numai în scop de evidențe fiscale. După expirarea perioadei indicate, datele cu caracter personal vor fi șterse. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi folosite într-un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

10.5. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator în scopul înscrierii la Concurs, desfășurării acesteia, anunțării câștigătorilor și atribuirii premiilor, îndeplinirii obligațiilor care îi revin în baza legislației privind publicitatea și organizarea de Concursuri, combaterea și evitarea oricăror tipuri de fraude legate de Concurs, soluționarea plângerilor legate de desfășurarea concursului, respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale, în scop de arhivare, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, precum și pentru constatarea, exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor Organizatorului.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de:

 • consimțământul dvs. prin înscrierea în Concurs (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);
 • interesul legitim al Organizatorului, respectiv organizarea și desfășurarea Concursului, prevenirea și combaterea fraudelor, soluționarea plângerilor legate de desfășurarea Concursului, promovarea câștigătorilor; realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, constatarea, exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor Organizatorului (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR);
 • îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Organizatorului conform legislației referitoare la publicitatea și organizarea de concursuri (campanii publicitare), prevederilor legislației financiar-contabile, fiscale, cele referitoare la arhivare.

10.6. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia, în special partenerilor implicați în derularea Campaniei, companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competențe în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor).

10.7. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate în cadrul REWE România doar către persoanele de conducere și către alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice în scopurile enumerate în Regulament sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă.

10.8. Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal în afară Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

10.9  Organizatorul menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt prelucrate.

10.10.  Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate pe durata Campaniei și ulterior pe durata termenului de prescripție civilă, fiscală și penală.

10.11.  În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, vă informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact indicate mai jos:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, însemnând dreptul dvs. de a obține din partea Organizatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor);
 • Dreptul de a solicită rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, însemnând dreptul dumneavoastră de a solicită rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete.
 • De asemenea, dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării, situația în care persoană vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare, situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Dreptul de a solicită restricționarea prelucrării, însemnând dreptul dvs. de a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor (restricționarea va opera atât timp cât este necesar operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal); (îi) prelucrarea este ilegală și dvs. vă opuneți ștergerii datelor solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dvs. solicități datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) dvs. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care operatorul verifică dacă drepturile legitime ale Operatorul prevalează asupra drepturilor dvs.;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării, însemnând dreptul dvs. de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți, inclusiv în cazul activităților de profilare bazate pe acest temei ori (îi) în măsura în care este aplicabil, este realizată în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul dvs. de a solicită mutarea, copierea sau transferul datelor dvs. existente în baza de date a operatorului către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe un contract și este efectuată prin mijloace automate;

Dreptul de a depune plângere în fața Autoritățîi Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa instanțelor de judecată competențe.

10.12.  în considerarea dispozițiilor legale aplicabile, REWE România a desemnat un Ofițer de Protecția Datelor (denumit și DPO sau Dată Protection Officer). Detaliile de contact ale acestuia sunt următoarele:

 • Email: protectiadatelor@penny.ro
 • Adresa de corespondență: com. Ștefăneștii de Jos, sat Ștefăneștii de Jos, Str. Bușteni, nr. 7, jud. Ilfov, România

ART.11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

11.1     Prezenta campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare.

ART.12. LITIGII

12.1     Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

ART. 13 FORȚĂ MAJORĂ

13.1     Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial, incluzând, dar fără a se rezuma la: evenimente imprevizibile ce sunt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pământ, alunecări de terenuri, incendii sau explozii grave, secete, vânturi puternice, ploi torențiale, geruri, inzapeziri, accidente nucleare, calamitate naturală (inclusiv inundație sau trăsnet) sau de circumstanțe sociale: război, revoluție sau activitate teroristă, stări beligerante, blocade, greve, mișcări civile, epidemie, embargou sau restricții de carantină, acțiune întreprinsă de către guvern, legi guvernamentale, reglementări, ordine sau acțiuni sau cerințe de apărare națională, inclusiv restricții impuse de către autorități de a organiza evenimente publice.

13.2     Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

13.3     În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente:

– orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

13.4     Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

ART.14. SESIZĂRI

14.1     În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune reclamații în scris la adresa de e-mail contact@penny.ro sau comunicare.ro@danone.com, sau telefonic, la numărul de infoline 0800.080.800, număr gratuit disponibil de luni până vineri între orele 09.00 – 18.00 cu excepția sărbătorilor legale).

ART.15. DIVERSE

15.1.    Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2.    Regulamentul Campaniei ”3 AMBALAJE AI RECICLAT ȘI PE LOC EȘTI PREMIAT “ este pus la dispoziția tuturor persoanelor interesate, gratuit în toate magazinele PENNY, pe toată perioada desfășurării Campaniei.

15.3.    Organizatorii nu sunt responabili pentru aplicarea reducerilor prevăzute de prezentul regulament de situațiile în care:

 • clientul nu prezintă voucherul pentru scanare împreună cu produsele participante;
 • codul de bare scanabil de pe voucher este deteriorat, șters, rupt sau orice altă situație care nu permite citirea codului de bare de către cititorul cu care este prevăzută casa de marcat.

15.3     În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsură în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsură posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.