Regulament Vino acasa la Danone

Pentru noi, la Danone, siguranța este pe primul loc, iar de igiena suntem dependenți. De aceea, oricine intra in fabrica Danone trebuie sa respecte anumite condiții:

  • Punctul de întâlnire al vizitatorilor cu persoana de contact din partea Danone este Poarta Canea 96, in fata fabricii. Vizitatorilor nu le este permis accesul in curtea si in incinta fabricii Danone fără însoțitor sau fără permisiunea personalului de la Securitate.
  • Adulții trebuie să aibă asupra lor CI/buletin.
  • Înainte de vizita propriu-zisă în fabrică, participanții vor primi echipament care constă în: bonete, halate, cipici. Bărbații care au barba vor purta de asemenea o masca pentru fata, iar doamnele care au unghiile lăcuite vor primi mânuși.
  • Se recomandă persoanelor care vin in vizita in fabrica sa nu aibă accesorii in vestimentație (cercei, brățări, ceasuri, coliere, inele, etc.). In cazul in care personale au accesorii, acestea vor fi păstrate in cutiuțele pentru obiecte. Danone nu își asuma responsabilitatea pentru pierderea acestor accesorii.
  • Adulții vor semna o declarație pe proprie răspundere înainte de a începe experiența vizitei in fabrica. Aceasta declarație le va fi furnizata de către coordonatorul vizitei, parte din personalul Danone.
  • In timpul vizitei, vizitatorii trebuie sa urmeze ghidul, parte din personalul Danone, sa nu se îndepărteze de grup, sa respecte culoarul galben dedicat traseului, sa nu atingă nimic.
  • Vizitatorilor le este permis sa facă fotografii sau sa filmeze pe parcursul întregii vizite in fabrica cu condiția sa nu fotografieze/filmeze fetele angajaților Danone sau ale celorlalți participanți la vizita.

 

INFORMARE PRIVIND CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informații privind operatorul datelor dvs.

Datele dvs cu caracter personal colectate în vederea participării/înscrierii la evenimentul Danone “Ziua Porților Deschise” vor fi prelucrate de către DANONE – PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE PRODUSE ALIMENTARE S.R.L cu sediul la adresa str. Nicolae Cănea, nr.96 înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. nr J40/9619/1996 având  Codul Unic de Înregistrare RO8961927, in calitate de Operator de date.

Ce date prelucrăm?

Danone va prelucra informațiile dvs. de contact, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon (inclusiv numărul de telefon mobil) – necesare pentru înscrierea in vederea participării la evenimentul Danone “Ziua Porților Deschise”. De asemenea, evenimentele Danone pot fi înregistrate foto-video, context în care putem colecta și prelucra imaginea / vocea dvs, dar numai in baza consimțământului dvs.

În ce scop prelucrăm datele? Durata prelucrării

Prelucrăm datele cu caracter personal în baza interesului nostru legitim in vederea organizării evenimentului Danone “Ziua Porților Deschise”.

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal strict pe durata necesară atingerii scopurilor indicate, pentru maxim 30 de zile de la data finalizării evenimentului. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe toate mijloacele de prelucrare si stocare.

Drepturile de care beneficiați

În calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: (i) dreptul de acces; (ii) dreptul de rectificare a datelor; (iii) dreptul la ștergere; (iv) dreptul de opoziție; (v)

dreptul la portabilitate; (vi) dreptul la restricționarea prelucrării; precum și (vii) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Pentru exercitarea drepturilor dvs., vă rugăm să ne contactați pe pagina noastră de internet, secțiunea GDPR: http://www.danone.ro/sesizari-gdpr/  .

Informații mai detaliate privind modul de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt prezentate în Politica Danone de Confidențialitate disponibilă la adresa https://www.danone.ro/politica-de-confidentialitate/ , sau poate fi obținută gratuit contactând Danone, utilizând detaliile de contact menționate mai sus.