Act adiţional nr.1 la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DANONE „Câştigă cu Danone la Carrefour’’

Campania promoţională „Câştigă cu Danone la Carrefour”, („Campania”) este organizată şi desfăşurată de către Danone-Producție și Distribuție de Produse Alimentare („Organizatorul”), societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, sector 2, Str. Soldat Nicolae Cânea nr. 96, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de înmatriculare 8961927, având număr de operator de date personale 3487, conform regulamentului autentificat sub nr. 1264 din dată de 14.09.2020 de către notar public Lazăr Monica-Ştefania cu sediul în Bucureşti.

În temeiul pct. 1.4. din regulament, se modifică regulamentul, în vederea prelungirii duratei campaniei până pe dată de 11.10.2020 inclusiv, după cum urmează :

Art. 1    Se modifică pct. 3.1. din cadrul SECȚIUNII 3. DURATA CAMPANIEI  şi va avea următorul conţinut :

“3.1.    Campania se va desfășura în perioada: 17.09.2020, ora 00:00:00 și va dura până la – 11.10.2020, ora 23:59:00 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”).”

Art. 2   Se modifică lit. c) din cadrul pct. 7.1. din  SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI, VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOr ȘI REVENDICAREA PREMIILOR  şi va avea următorul conţinut :

„c) În cazul în care  mesajul descoperit sub sticker-ul cu scratch card aplicat Produsului este sub formă mesajului : „Ai câștigat Card Cadou Carrefour! Sună la 0729. 896.444”, participanții sunt rugați să apeleze numărul 0729. 896.444  pentru revendicarea premiului. Numărul de telefon se găsește pe pachetul participant aferent campaniei în curs.  Revendicarea premiului se va realiza doar în perioada campaniei, începând cu dată de 17 septembrie 2020, iar ultima zi pentru revendicare este 11 octombrie 2020.”

Art. 3   Toate celelalte prevederi ale Regulamentului oficial al campaniei promoționale „Câştigă cu Danone la Carrefour’’, astfel cum a fost acesta modificat prin actul adiţional nr. 1, rămân în vigoare și pe deplin aplicabile.

Prezentul act adiţional se autentifică într-un singur exemplar original, semnat de parte, care rămâne în arhivă biroului notarial şi în 3 (trei) duplicate, din care 1 (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul, iar 2 (două) duplicate se eliberează părţii.

FIELD STAR SRL

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL LAZĂR MONICA-ŞTEFANIA

Licenţa de funcţionare nr. 2545/2236/12.12.2013

Sediul : Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr.126, Bl.2, Sc.A, Et.1, Ap.6, sector 1

Tel/fax : 021/665 73 13 ; e-mail : notarulmeu@gmail.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. ……

ANUL 2020 LUNA 09 ZIUA 24

În faţa mea, Lazăr Monica-Ştefania, notar public, la adresa din București, str. Cpt. Aviator Mircea Petre nr. 16-18, sector 1, s-a prezentat:

– Năstase Alina-Maria, cetăţean român, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, Aleea Barajul Bicaz, nr. 11A, bl. M33, et. 1, ap. 14, sector 3, identificată prin C.I. seria RK nr. 370646, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3, la dată de 01.07.2019, cod numeric personal 2860908385587, în calitate de mandatar al FIELD STAR SRL, societate comercială cu sediul în România, București, Şos. Iancului nr. 4, bloc 113A, scară B, ap. 51, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/9824/2003, CUI 15600992, în baza procurii autentificate sub nr. 588 din dată de 21.04.2020 de către notar public Lazăr Monica-Ştefania cu sediul în Bucureşti,

Care, după ce a citit actul a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa să, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a încasat onorariu prin OP, conform factură nr. …. din dată de 24.09.2020.

NOTAR PUBLIC,

Lazăr Monica-Ştefania,

________________________________________________________________________________________

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 exemplare, de Lazăr Monica-Ştefania, notar public, astăzi, dată autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă că originalul.

NOTAR PUBLIC,

Lazăr Monica-Ştefania,