Oxygen

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3: “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.2: “Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”
Titlul proiectului: „Oxygen”
Contract nr.: POSDRU/78/3.2/A/54508

17.11.2010              

“Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013″ – “Investeşte în oameni!”


SC Danone – Producţie şi Distribuţie de Produse Alimentare SRL, în calitate de solicitant în cadrul proiectului Oxygen, demarat în data de 2 August 2010, perioada de implementare 24 de luni, cu o valoare totală de 950.262,00 lei, anunţă: Lansarea oficială a proiectului OXYGEN.

Proiectul îşi propune promovarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale prin încurajarea schimbărilor de comportament în rândul angajaţilor Danone România în direcţia unei abordări favorabile a aspectelor privind sănătatea si securitatea la locul de muncă.
Accesul la cursurile de formare pentru domeniul Sănătate şi Siguranţă la locul de muncă, cursuri interne de instruire, către toţi angajaţii direct şi indirect productivi din ciclul de producţie este GRATUIT datorită cofinanţării oferite de FONDUL SOCIAL EUROPEAN.
Prin implementarea acestui proiect se promovează instruirea a 300 de angajaţi ai companiei, atât din rândul celor care activează la nivel managerial, cât şi celor direct şi indirect productivi din ciclul de producţie. 700 de angajaţi vor fi implicaţi în campaniile de informare.
 
Obiectivele proiectului sunt: dezvoltarea abilităţilor angajaţilor pentru identificarea, evaluarea, diminuarea şi gestionarea riscurilor de accidente şi incidente atât în fabrică cât şi în depozite şi birouri; creşterea gradului de informare şi conştientizare a angajaţilor cu privire la modalitatea de a acţiona în situaţii de urgenţă, precum şi pentru gestionarea riscurilor ce pot cauza accidente, incidente şi boli profesionale. Un alt obiectiv este creşterea siguranţei la volan a tuturor categoriilor de conducători auto din companie, şoferi profesionişti şi amatori, prin dezvoltarea unui comportament responsabil în trafic şi a abilităţilor de identificare şi eliminare a unor situaţii cu potenţial de risc.
Pentru îndeplinirea acestora, se vor ţine 3 programe de training şi se vor derula 2 campanii de informare, iar în paralel vor exista 4 puncte multimedia de informare, unde vor fi disponibile materialele utilizate în campanii.

Primul training, ce va avea ca temă „Recunoaşterea şi evaluarea riscurilor de accidentare la locul de muncă” va fi ţinut cu 37 de persoane, iar diseminarea informaţiilor se va face către minim 260 de persoane. Cel de-al doilea training cu tema „Investigarea accidentelor” va fi ţinut cu 35 manageri cu responsabilităţi în managementul şi organizarea muncii, iar al treilea training – „Conducerea preventivă” se va adresa celor 300 de angajaţi care conduc maşini în cadrul companiei.
Pe lângă programele de training, se vor desfăşura o campanie de informare şi conştientizare a tuturor angajaţilor companiei asupra celor mai frecvenţi factori de risc, precum şi prevenirea accidentelor cauzate de aceştia şi o campanie de educare prin materiale pe suport video, ce vor aborda teme precum manipularea manuală a greutăţilor, operarea echipamentelor de transport şi ridicarea greutăţilor, operaţii specifice în manipularea substanţelor chimice periculoase şi situaţii de urgenţă.